Dog training

Je vždy ideálne, ak sa so správnou výchovou psa začne už od šteniatka. Hlavne kvôli tomu, aby sa nenaučil rôzne zlozvyky, ktoré sa v neskoršom veku obtiažne odúčajú.
Neznamená to však, že dospelého psa sa nedá naučiť novým veciam.

Základným predpokladom pre úspešné trénovanie akéhokoľvek psa je jeho správne nastavenie pred Vašou prvou návštevou u nás.
Odporúčame časté kŕmenie z ruky kdekoľvek ste a to žrádlom, ktoré by ste obvykle vysypali rovno do misky.

Ak sa dopracujete k takejto spolupráci psíka s Vami, môžeme spoločne začať FORMOVAŤ JEHO SPRÁVANIE. 

VARIANTA A

Tréningová jednotka trvá max. 1 hodinu. Na prvých stretnutiach sa venujeme hlavne nácviku základnej poslušnosti. Konkrétne reakcii na meno, privolanie, chôdza okolo nohy, obraty, sadni-ľahni.

Cena za tréning je: 15€

VARIANTA B

V prípade, že patríte k veľmi zaneprázdneným je možné psíka nechať u nás na pár dní a my sa mu budeme intenzívne venovať.

Cena za tréning vrátane ustajnenia je: 18€

Prihlásiť sa na tréning môžete telefonicky, alebo vypísaním formuláru.

Ak Vy a Váš psík dobre zvládate začiatky, svoju šikovnosť potom môžete u nás ďalej rozvíjať.

Venujeme sa detailne nácviku stopy, poslušnosti, obrany a agility.

Aktívnych a zanietených kynológov zastrešujeme v našom Kynologickom klube Apanta rei Bardejov, v ktorom pravidelne organizujeme skúšky z výkonu a zúčastňujeme rôznych súťaží.