Hotel for dogs

Vítame Vás v hoteli pre psov v Bardejove, ktorý sa nachádza na periférii mesta. Je určený pre bytových a vonkových psov rôzneho vzrastu a veku. Pre Vašich štvornohých miláčikov poskytujeme bezpečné ustajnenie počas celého roka.

Služby hotela je možné využiť počas víkendov, sviatkov, prázdnin, dovoleniek, pracovných povinností, liečebných pobytov a pod. Váš psík má počas pobytu v hoteli zaistenú 100% starostlivosť, individuálny prístup, pravidelné  venčenie a prechádzky 4x denne (2x doobeda a 2x poobede), a v prípade potreby veterinárnu starostlivosť.

Ustajnenie psov je situované v prírodnom prostredí. Jednotlivé koterce sú situované vo vnútorných priestoroch murovanej budovy s odizolovanou vydláždenou podlahou, kde má každý pes svoj vlastný koterec s vyvýšenou drevenou paletou, na ktorej môže oddychovať. Na venčenie a vychádzky chodíme do okolitého prostredia.

Pre úplne malých bytových psíkov poskytujeme možnosť ustajnenia aj priamo v našom rodinnom dome, kde máme pre nich takisto vyhradený priestor. Táto možnosť je však možná iba na základe splnenia konkrétnych podmienok, tzn. psík má byť neštekavý, kľudnej povahy, musí mať 100% hygienické návyky, a nesmie byť agresívny. O vhodnosti ustajnenia Vášho psíka priamo u nás doma však vieme posúdiť, až keď k nám príde a ostane u nás prvý deň.

Ustajnenie psíkov, ktorí užívajú pravidelne lieky je tiež možné, ale to iba na základe vzájomnej dohody.

Našimi podmienkami prijatia do hotela je, aby Váš psík bol zdravý, kompletne zaočkovaný proti besnote a ostatným chorobám s platnosťou min. 1 mesiac a max. 1 rok, odčervený a ošetrený prípravkom na vonkajšie parazity proti blchám a kliešťom nie staršie ako 1 týždeň.

Osobitnou kapitolou prijatia do hotela je ustajnenie problémových psov, konkrétne psy agresívne, bojazlivé, neprispôsobivé a plaché. Takýmto psíkom vieme vďaka dlhoročným skúsenostiam z chovu a výcviku tiež poskytnúť prechodný domov, no na posúdenie Vášho psíka si vyhradzujeme právo ustajnenia počas  prvých dní v našom hoteli. To preto, lebo vyššie opísané problémové správanie sa u psíka reálne prejaví, keď u nás ostane bez vás a Vašej prítomnosti. Služba dočasnej opatery o problémového psa je však extra spoplatnená.

Čo je potrebné priniesť pri príchode k nám?

Ak ste sa rozhodli využiť naše služby, pri Vašom príchode je potrebné doniesť očkovací preukaz, vlastné krmivo, koberček, alebo pelech, a lieky ak ich psík náhodou užíva.

Časy preberania a odovzdávania psíkov

PO – PIA: 9.00 – 10.00 hod., 16.00 – 18.00 hod.
SO – NE: 9.00 – 10.00 hod., 17.00 – 18.00 hod

Deň a čas príchodu psíka do hotela sa nahlasuje telefonicky 1 deň vopred. Po predchádzajúcej dohode s prevádzkovateľom je možné psíka vyzdvihnúť aj mimo času určeného na príjem a odovzdávanie psíkov. Táto služba je však za príplatok +10,- Eur.

V prípade, že svojho psíka k nám nemáte ako dopraviť, vieme si ho vyzdvihnúť aj priamo u vás doma. Cena za dovoz a odvoz je 0,35,- Eur/km. Po Vašom návrate domov Vám ho samozrejme privezieme späť.

Cenník hotel

15,- Eur – jednodňové ustajnenie psíka

12,- Eur/deň – ustajnenie na 2 a viac dní v hoteli        

20,- Eur – jednodňové ustajnenie problémového psa

17,- Eur /deň – ustajnenie problémového psa na 2 a viac dní

10,- Eur – mimoriadny príjem, alebo vyzdvihnutie

Pri účtovaní za ustajnenie sa ráta každý začatý deň.

0,35,- Eur/km – vyzdvihnutie a privezenie psíka k Vám

1,50,- Eur/deň – poskytnutie krmiva pre psa malého vzrastu

2,50,-Eur/deň – poskytnutie krmiva pre psa stredného vzrastu

3,00,- Eur/deň – poskytnutie krmiva pre psa veľkého vzrastu

Cenník hotel spojený s výcvikom

Ak si klient praje, aby sme s jeho psíkom počas ustajnenia v hoteli každodenne precvičovali aj jeho základnú poslušnosť, môže využiť takúto možnosť. Začať je možné hneď po prvých dňoch vzájomného zoznámenia sa, a pokiaľ to jeho individuálne schopnosti umožňujú.

18,- Eur/deň – výcvik Vášho psa spojený s ustajnením v hoteli

Rezervácia do hotela

Telefonicky: 0905 227 031
Mailom: apantarei113@gmail.com
Vyplnením formulára

Vyplnením formulára súhlasíte s podmienkami s ustajnením psíka v našom hoteli.

Nezabúdajte na včasnú rezerváciu. Naše kapacity sú obmedzené.

Naši štvornohý hoteloví hostia