VÝCVIK  VAŠICH  PSOV  U  NÁS

     Je vždy ideálne, ak sa so správnou výchovou psa začne už od šteniatka. To preto, aby sa pes nenaučil rôzne zlozvyky, ktoré sa v neskoršom veku psa obtiažne odúčajú.

V našej výcvikovej škole sa venujeme nácviku základnej poslušnosti psa. Podľa toho ako klientovi vyhovuje má možnosť si zvoliť z týchto následujúcich spôsobov výcviku:

1. Výcvik psa s jeho majiteľom

2. Výcvik psa trénerom

 

Základným predpokladom pre úspešné trénovanie akéhokoľvek psa je správne nastavenie psíka pred Vašou prvou návštevou u nás. Naše odporúčania:

- naučte psíka, aby od Vás chcel prijímať granule, alebo maškrty kdekoľvek - najprv doma, kde ho nič neruší (tam sú psi najposlušnejší), potom pred bytovkou, pred domom, na ulici, na prechádzke, ...

- doporučujem teda kŕmenie nie z misky, ale z ruky.

Ak sa dopracujete k tejto fáze, vtedy ste na najlepšiej ceste k tomu, aby sme mohli začať spoločne FORMOVAŤ SPRÁVANIE Vášho štvornohého chlpáča.

 

  ........... Váš pes sa u nás môže naučiť aj toto ... 

Back - 8 mesačný pes Jazvedčíkovitého duriča prišiel k nám začiatkom mesiaca február 2012. Back absolvoval Výcvik psa trenérom, to znamená, že bol ustajnený vo výcvikovom stredisku a trénoval každý deň s trenérom. Koncom marca 2012 už vedel toto ...

Psovod a tréner: Marianna Virgalová

 

Back a jeho majiteľ po zaškolení do práce so psíkom ...


Moly - 7 mesačná fenka Zlatého retrievra  prišla k nám začiatkom mesiaca január 2012. Moly absolvovala Výcvik psa trenérom, to znamená, že bola ustajnená vo výcvikovom stredisku a trénovala každý deň s trenérom. Koncom februára 2012 už vedela toto ...

Psovod a tréner: Marianna Virgalová

 

Moly a jej mladý psovod po zaškolení do práce so psíkom ...

Do výcvikovej školy sa môžte prihlásiť na te.čísle: 0905 227 031