Lex Egidius

 

 

 • M-SR mládeže 1990 - 6.miesto
 • M-SR mládeže 1991- 4.miesto
 • M-SR mládeže 1992- 2.miesto
 • M-SR FCI 1993- 3.miesto (94,94,88), víťaz v disciplíne poslušnosť
 • M-SR WUSV 1993- 7.miesto (98,97,88), 2.náhradník na MS WUSV
 • účastník MS FCI v roku 1993 v belgickom Tessenderle (87,89,88)
 • 5.miesto v hodnotení najúspešnejších plemeníkov-otcov za športový rok 1999

 Lex bol v mojich 11. rokoch mojim prvým Nemeckým ovčiakom. Mal vyrovnanú povahu. Jeho  dvaja priamy potomkovia - Ačigo Panta Rei a Cezar Fra-Sis boli niekoľkonásobní účastníci M – SR a kvalifikačných pretekov o postup na MS.  

  

 

Arne Egidius

 

 • účastníčka kvalifikačných pretekov o postup na MS FCI a WUSV a medzinárodných C.A.C.I.T. súťaží (Slovinsko, Rakúsko, Česko, Holansko),
 • M - SR FCI 1995 6.miesto,
 • C.A.C.I.T. Tilburg (Holansko)1995 19.miesto (93,95,94)
 • 1.miesto v hodnotení plemenných súk-matiek za športový rok 1999

 Arne bola po Lexovi mojim druhým NO, ktorá svoj súťažný a výkonnostný vrchol mala vo svojich 4 rokoch v roku 1995. Vyznačovala sa vynikajúcimi aportérsko-koristníckymi vlohami, neúnavným temperamentom a prejavom, na obrane s kľudným a pevným zákusom, na stopách s plynulým vypracovaním s nízkym nosom. Väčšinu svojho života bola využívaná v chove. V mojej chovateľskej stanici, ktorej bola aj jej zakladateľkou odchovala 2 vrhy (A vrh a B vrh), z toho jej priamy potomkovia (Ačigo, Biani, Balli Panta Rei, Nike Egidius) sa zúčastňovali M-SR a kvalifikačných pretekov o postup na MS, syn Biani Panta Rei úspešne reprezentoval na MS WUSV 1999(98,95,93) 

 

  

Ačigo Panta Rei

 

 • 2x víťaz Východoslovenského kraja  v rokoch 1997 a 98 (92,94,93),
 • niekoľkonásobný účastník kvalifikačných pretekov o postup na MS v rokoch 1997-2000,
 • M-SR FCI 1998 5.miesto
 • M-SR FCI 2000 8.miesto
 • 2-násobný víťaz Zvodu plemeníkov v rokoch 1997-98 poriadaným Políciou SR

Ačigo (potomok Lexa a Arne) - bol mojim tretím psom, s ktorým som sa v 2.polovici 90.rokov pravidelne zúčastňovala kvalifikačných pretekov o postup na MS a M - SR. Hoci sme sa na MS nenominovali, vždy nám k tomu chýbalo máličko, len pár bodíkov. Aj napriek tomu Ačigo podával vždy spoľahlivo vyrovnané bodové výsledky vo všetkých troch disciplínach na hranici dobrej a veľmi dobrej.

. . . . . . . .

Lex Egidius

 

 

 

 • 1990 6th place Slovak Republic Youth Championship
 • 1991 4th place Slovak Republic Youth Championship
 • 1992 2nd place Slovak Republic Youth Championship
 • 1993 3rd place Slovak Republic Championship FCI  (94,94,88) and winner in obedience
 • 1993 7th place Slovak Republic Championship WUSV, and  2nd stand in for the World Champioship WUSV
 • 1993 Participant of the World Championship FCI, Tessenderle,  Belgium (87,89,88)
 • 1999 5th place as the best breeding male for this sport year

 

Lex was my first German Shepard when I was 11 years old.  He was very well balanced. His two direct descendant  – Ačigo Panta Rei andCezar Fra Sis participated several times in Slovak Republic World Championship as well as in the qualifying competition for the World Championship.

 

 

Arne Egidius

 

 • Participated several times in qualifying competition for the World Championship FCI and WSUV as well as in the international competitional C.A.C.I.T (Slovenia, Austria, Tcheque Republic, The Netherlands)
 • 1995 6th place Slovak Republic Championship FCI
 • 1995 19th place C.A.C.I.T Tilburg, The Netherlands,  (93,95,94)
 • 1999 1st place as the best stud female-mother of this sport year

 

Arne was after Lex my second German Shepard that reached her peak at the age of four in 1995.  She was excellent aporter with great possesive ability and  with  never tired temperament.  She had a very clean and strong bite and low nose during the tracking.  Most of her life she was used in breeding.  In my breeding station, of which she has been the founder, she had two litters. (A litter and B litter) from where her direct descendants (Ačigo, Biani, Balli Panta Rei, Nike Egidius) were participating in Slovak Republic Championship as well as in qualifying competition for the World Championship. The son of Biani Panta Rei was very successful during the World Championship WUSV 1999 (98,95,93) 

 

Ačigo Panta Rei

 

 • 1997 and 1998 2x winner of the Eastern District in Slovakia (92,94,93)
 • 1997-2000 participated several times in qualifying competition for the World Championship
 • 1998 5th place Slovak Republic Championship FCI
 • 2000 8th place Slovak Republic Championship FCI
 • 1997-1998 2x winner breeding dog organized by the police of Slovak Republic

 

 Ačigo was the descendant of Lex and Arne, was  3rd dog with whom I participated in qualifying competition for the World Championship and Slovak Republic Championship in the middle of the 90s.  Even thought we had never nominated on the World Championship, we always needed just few points.  Despite those facts, Ačigo had always given the best results in all three disciplines on the level of good and very good.